Product / PRICE PER KG

Whole Lamb / R 140,00
Whole Lamb (Portioned) / R 150,00
Lamb Bacon / R 510,00
Lamb Braai Ribs / R 185,00
Lamb Burger / R 230,00
Lambchetta / R282,00
Lamb Kidney / R 92,00
Lamb Leg BIN / R 218,00
Lamb Leg BLS / R 265,00
Lamb Leg Butterflied / R 270,00
Lamb Leg Cubes / R 242,00
Lamb Leg Steak / R 230,00
Lamb Loin BLS / R 282,00
Lamb Loin Chop / R 265,00
Lamb Mince / R 200,00
Lamb Neck Roast / R 253,00
Lamb Neck Sliced / R 207,00
Lamb Rack / R 300,00

PRODUCT / PRICE PER KG

Lamb Rib Chop / R 265,00
Lamb Rump / R 300,00
Lamb Saddle BLS, Rolled / R 282,00
Lamb Shank / R 220,00
Lamb Shin Pieces / R 195,00
Lamb Shoulder Chop / R 230,00
Lamb Shoulder BIN / R 220,00
Lamb Shoulder BLS / R 265,00
Lamb Stock Bones / R 52,00

Lamb Sausage

Lamb Beetroot Balsamic Sausage / R 250,00
Lamb Boerewors / R 190,00
Lamb Rosemary / R 250,00
Lamb Masala / R 270,00
Lamb Merguez / R 270,00
Spring Lamb / R230,00